Tato webová stránka používá cookies

Společnost Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. Vás informuje, že tyto stránky využívají cookies. Podrobnější informace o cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně soukromí a používání tzv. cookies. Žádáme Vás tímto o souhlas s používáním těchto cookies.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.

Co je whistleblowing

Whistleblowing je termín používaný pro jednání, kdy jednotlivec-oznamovatel informuje svého zaměstnavatele o protiprávním nebo neetickém jednání, kterého se dopustila jiná osoba na pracovišti nebo v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.

Podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je společnost Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s., IČO: 247 88 902, se sídlem Walterovo náměstí 329/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, povinna od 15. 12. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém (whistleblowing linku) pro jednání, které má znaky trestného činu či přestupku s pokutou alespoň 100 000 Kč, jakož i pro další jednání uvedené v § 2 zákona.

Jsme přesvědčeni, že oznamování podezření z možného protiprávního jednání chrání hodnoty našeho podnikání, neboť nám umožňuje včas identifikovat problémy, zamezit nevhodnému jednání, ale i snižovat náklady související s nápravnými kroky. Oznamovací systém současně chrání anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením.

Jak využít whistleblowing linku

Oznámení prostřednictvím whistleblowing linky můžete využít, pokud jste osoba, která pro společnost vykovává či vykonávala závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž.

Společnost tímto sděluje, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) zákona vyloučila možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Pokud máte informace o tom, že došlo nebo má dojít ve společnosti k možnému protiprávnímu jednání (ve smyslu § 2 odst. 1 zákona), můžete podat oznámení v českém jazyce jedním z následujících způsobů (kanálů):

  1. v listinné podobě poštou,
  2. elektronicky prostřednictvím e-mailu,
  3. telefonicky prostřednictvím tel. linky, anebo
  4. osobně (ústně) na adrese sídla společnosti.

Oznámení lze případně učinit i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR zde: https://oznamovatel.justice.cz/.

Při podání oznámení vždy uvádějte své jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. V opačném případě Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními! Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.

Oznámení podané v listinné podobě

Oznámení můžete podat v listinné podobě poštou na adresu sídla Společnosti:

Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s.
Walterovo náměstí 329/2
Jinonice, 158 00 Praha 5.

Zásilku je třeba označit nápisem "Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby" či jiným obdobným textem ("whistleblowing" apod.)

Oznámení podané elektronicky

Oznámení můžete podat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy:

whistleblowing@cpmpk.cz

Oznámení podané telefonicky

Pro účely telefonického Oznámení byla zřízena telefonická linka, kterou můžete využít k podání oznámení hlasovou zprávou.

Oznámení můžete podat na telefonní číslo 721 443 733

Oznámení podané osobně (ústně)

Oznámení můžete podat také osobně (ústně) Příslušné osobě, a to po předchozí telefonické či písemné žádosti. Oznámení Vám bude umožněno podat do 14 dnů ode dne, kdy o osobní jednání požádáte, a to Příslušné osobě na adrese Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s., Walterovo náměstí 329/2, Jinonice, 158 00 Praha 5.

Příslušnou osobou určenou pro účely přijetí a vyřízení oznámení je: Ing. Petra Hnátová, 721 443 733, whistleblowing@cpmpk.cz

Společnost upozorňuje, že ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání současně naplňuje znaky přestupku, za který lze uložit pokutu až 50 000 Kč.


Slovník pojmů:

Společnost Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s.

Zákon Zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., v účinném znění

Příslušná osoba Fyzická osoba určená pro přijetí a vyřízení oznámení

Máte dotaz?

Pro řešení akutních problémů nás neváhejte kontaktovat telefonicky. Odeslání požadavku přes formulář nezaručuje automatickou objednávku. Ozveme se vám s potvrzením do jednoho pracovního dne.

* Tyto údaje jsou povinné pro odeslání formuláře

Potřebujete poradit?
phone

222 204 304 Po - Čt 7.00–19.00,
Pá 7.00–16.30