Tato webová stránka používá cookies

Společnost Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s. Vás informuje, že tyto stránky využívají cookies. Podrobnější informace o cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně soukromí a používání tzv. cookies. Žádáme Vás tímto o souhlas s používáním těchto cookies.

O nás - Náš tým - MUDr. Miroslav Vítovec, CSc.

MUDr. Miroslav Vítovec, CSc.

kardiolog / angiolog
avatar

Je zkušeným kardiologem a angiologem s 35 ti letou praxí na významných českých pracovištích. Absolvoval několik zahraničních stáží. Je autorem doporučení pro duplexní sonografii České kardiologické a České angiologické společnosti. Je členem České kardiologické společnosti, opakovaně byl zvolen do výboru echokardiografické společnosti. Je členem České angiologické společnosti, v minulých funkčních obdobích byl zvolen do výboru společnosti a je předsedou Pracovní skupiny duplexní sonografie. Je v představenstvu Okresního sdružení pro Prahu 4, České lékařské komory. Má atestace z vnitřního lékařství, kardiologie a angiologie. Je držitelem licence z vnitřního lékařství, kardiologie, angiologie, jícnové echokardiografie a je školitelem jícnové echokardiografie.

Vzdělání

V roce 1998 obhájil na České akademii věd vědeckou hodnost kandidáta věd. Od roku 1986 pracoval na Klinice kardiologie IKEM v Praze, kde se věnoval neinvazivní kardiologii (chlopenním vadám a echokardiografii) a vyšetřování cév. Od roku 2006 pracoval na II. Interní klinice – klinika kardiologie a angiologie, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy jako vedoucí oddělení a specialista echokardiografista. Je autorem 67 vědeckých prací doma i v zahraničí, z toho 7 publikovaných s impakt faktorem, spoluautorem tří monografií.

Pravidelně přednáší původní práce a přehledné přednášky na kardiologických a angiologických kongresech v České republice a v zahraničí.
Je hlavním zkoušejícím centra u 11 mezinárodních klinických farmaceutických studií, z toho 9 studií bylo úspěšně dokončeno, 3 stále probíhají v Centru klinických studií MEDISCAN Group, s.r.o.

Praxe

Nyní působí jako kardiolog a angiolog specialista v Centru pohybové medicíny prof. Pavla Koláře, na pracovišti MEDISCAN GROUP, s.r.o. a Vršovická zdravotní a.s. jako vedoucí lékař kardiologické ambulance. Úzce spolupracuje se společností Medacor, s.r.o. a AVICENA – chirurgie s.r.o